Tutorial Crochet: Slip Stitch (Ss)

Mata Kaitan: Slip Stitch
Abbreviations: Ss
Simbol JEPUN: Symbol_SlipStitch_small

slip1 slip2

1. Untuk membuat slip stitch, (biasanya slip stitch digunakan untuk mengemas kaitan ataupun mencantum) masukkan jarum pada lubang stitch seterusnya. Lilitkan benang dan tarik keluar dari lubang tadi sehingga membentuk 2 stitches pada jarum seperti gambar yang berikut.

slip3 slip4

2. Setelah itu, tarik pula stitch yang pertama bersebelahan dengan kepala hook dan masukkan ke dalam lubang pada stitch yang kedua seperti gambar di atas.

slip5

3. Ulang langkah ini untuk membuat slip stitch.

UPDATED (VIDEO VERSION: